Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem pakalpojumu saņēmējiem klātienē

No 2021. gada 15. novembra Mercuri klientiem ir pieejami pakalpojumi ne tikai attālināti, bet arī klātienē. Pakalpojumi tiek sniegti “zaļajā” režīmā Covid 19 vakcinētām un pārslimojušām personām.

Pilns Mercuri International SIA biroja apmeklētāju sanitārā protokola teksts atrodams šeit.