Konkurences cīņas 6 arēnas / The Six Battlefields

Mērķis – Sagatavot pārdošanas komandu aktīvam un efektīvam darbam sevišķi asas konkurences situācijās, uzlabojot pārdošanas komandas cīņas sparu un meistarību uzvarai pār konkurentiem.

Nozīmīgākās tēmas: 

Konkurences situācijas izpēte un sagatavošanās
– Būtiskāko 1-2 konkurentu identificēšana un informācijas par konkurentiem savākšana
– Konkurentiem zaudēto klientu apzināšana

The Six Battlefields – 6 cīņas arēnu ar būtiskākajiem konkurentiem noteikšana
– Klientam Nebūtiskās mūsu risinājuma Stiprās puses
– Klientam Būtiskās mūsu risinājuma Stiprās puses
– Mūsu risinājuma  Vājās puses
– Klientam Nebūtiskās konkurenta Stiprās puses
– Klientam Būtiskās konkurenta Stiprās puses
– Konkurenta risinājuma Vājās puses

The Six Battlefields – konkurences argumentu veidošana
– “Competition Killing” elementu veidošana sarunas ar klientu virzīšanai
– Metodes klienta intereses novirzīšanai uz mūsu Stiprajām pusēm
– Pamatprincipi darbam ar savām Vājajām pusēm
– Vērtības un ieguvumu no sadarbības pārliecinoša demonstrēšana klientam

Aktivitāšu ar klientiem mērķtiecīga veikšana
– Klientu izvēle The Six Battlefields mērķtiecīgai pielietošanai
– The Six Battlefields tikšanās ar izvēlētajiem klientiem