EU fondu atbalsts darbinieku attīstībai

Uzņēmēji no atbalstāmajām nozarēm, sadarbībā ar asociācijām un uzņēmēju organizācijām, ir izmantojuši Eiropas fondu atbalstu darbinieku meistarības paaugstināšanā.

Piemēri Mercuri International SIA apmācību programmām ar Eiropas fondu atbalstu:

Efektīvu biznesa pārrunu veikšana, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 940 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Piedāvājuma konkurētspējas argumentēšanas metodes, 2 dienu apmācība ar dalības maksu 700 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšana, 1 dienas apmācība ar dalības maksu 450 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku

Biznesa projektu sistemātiska vadīšana, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 940 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Darījumu pārrunu mērķtiecīga vadīšana, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 920 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Efektīvs līderis savai komandai, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 910 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Produktīva sadarbība komandā, 2 dienu apmācība ar dalības maksu 700 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Piedāvājuma vērtības parādīšana klientam, 2 dienu apmācība ar dalības maksu 700 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

MI-Lead – Efektīva vadības stila izvēle, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 910 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 910 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Rezultatīvas pārrunas ar klientiem, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 910 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Vadītāja līdera prasmju pilnveidošana, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 910 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Uz vērtību orientēta klienta pārliecināšana, 2 dienu apmācība ar dalības maksu 700 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai, 2 dienu apmācība ar dalības maksu 700 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana, 1 dienas apmācība ar dalības maksu 420 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Mērķtiecīga darbinieku vadība uzņēmumā, 3 dienu apmācība ar dalības maksu 940 Eiro + 21% PVN par vienu dalībnieku.

Lai noskaidrotu iespējas darbinieku attīstībā izmantot EU fondu atbalstu, aicinām sazināties ar Mercuri komandu.