Esošo klientu prasmīga noturēšana / RS

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes un prasmes veiksmīgai sadarbības ar esošajiem klientiem noturēšanai un paplašināšanai

Nozīmīgākās tēmas: 

Esošo klientu nozīme pārdevēja rezultātos 
– izmaiņas klientu domāšanā un pirkšanas ieradumos 
– esoša / jauna klienta pirkuma veikšanas kritēriji 
– savu rezultātu un darba stila novērtēšana 
– Differentiated Selling aptaujas kopsavilkums 

Iemesli rezultātu kritumam darbā ar esošajiem klientiem 
– pasūtīšanas apjomu kritums 
– cenu samazināšanas pieprasījums 
– atteikšanās no saistību pildīšanas vai līguma pārtraukšana 
– sadarbības atlikšana, neizlēmība 

VIP metode klienta lojalitātes paaugstināšanai 
– klienta lēmumu pieņemšanas stila noteikšana 
– klienta vajadzību precīzāka noskaidrošana 
– piemērotākā sadarbības veida izvēle 

Mērķtiecīga sadarbības ar esošiem klientiem paplašināšana 
– sortimenta paplašināšanas piedāvājums 
– pasūtījuma palielināšanas pamatošana 
– klienta pārliecināšana par papildus pasūtījumu 

Rīcība konfliktsituācijās 
– biežākie konfliktu cēloņi sadarbībā ar klientiem 
– kā veiksmīgi risināt konfliktsituācijas 

Individuālais plāns klientu noturēšanas prasmju pilnveidošanai