Efektīva pārdošana pa telefonu / 204

Mērķis – Trenēt dalībnieku prasmes pa telefonu piedāvāt klientiem preces vai pakalpojumus, lai sasniegtu augstākus pārdošanas rezultātus

Nozīmīgākās tēmas: 
Darba ar telefonu specifika 

 • pārdošanas pa telefonu būtība
 • uz klientu orientēta pārdošanas saruna
 • zvanītāja runas veids, individualitāte
 • kā pamanīt pirkšanas signālus

Efektīva pārdošanas saruna pa telefonu

 • mērķtiecīgas telefona sarunas struktūra
 • ieteikumi veiksmīgai sarunas uzsākšanai pa telefonu
 • kā veidot pozitīvu sarunas gaisotni
 • jautājumu izmantošana klienta iesaistīšanai sarunā

Piedāvājuma izteikšana, argumentēšana

 • klienta ieinteresēšanas metodes
 • ieguvumu racionāla pamatošana
 • balss, intonācijas izmantošana
 • cenas “ietērpšana” klienta ieguvumos

Klienta atrunu pārvarēšana un virzīšana uz lēmumu

 • iebildumi kā pirkšanas signāls
 • pamatprincipi darbam ar iebildumiem pa telefonu
 • klienta lēmumu ietekmējošie faktori
 • lēmuma panākšanas metodes

Sava pārdošanas pa telefonu stila pilnveidošana

 • pārdošanas prasmju pašnovērtējums
 • individuālā attīstības plāna veidošana