Sistemātiska pārdošanas plānošana / 240

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes un idejas pārdošanas darba ar klientiem mērķtiecīgākai plānošanai, lai sasniegtu augstākus pārdošanas rezultātus.

Nozīmīgākās tēmas:
Pārdošanas plānošanas nozīme 
– faktori, kas ietekmē rezultātu 
– rezultāta sasniegšanai nepieciešamais ieguldījums 
– sistemātiskas pārdošanas nozīme augstāku rezultātu sasniegšanā;

Klientu platforma nākotnes rezultātu prognozēšanai 
– platformas izmantošana pirkšanas potenciāla precīzākai novērtēšanai 
– klientu platformas pirkšanas un darba apgabali 
– savas klientu platformas sistemātiska veidošana;

Laika plānošana kā pamats mērķtiecīgam darbam ar klientiem 
– laika izlietojums darbam ar dažādām klientu / produktu grupām 
– sava darba laika izmantošanas kontrole 
– kā palielināt pārdošanai veltīto laiku 
– dažādu pārdošanas aktivitāšu ietekme uz rezultātiem;

Darba ar nozīmīgākajiem klientiem organizēšana 
– pārdošanas darba ar klientiem būtiskākie soļi 
– plānošanas metodes pārdošanas darba sistemātiskākai veikšanai 
– prioritāšu noteikšana darbam ar nozīmīgākajiem / pārējiem klientiem;

Sava pārdošanas darba sistemātiska plānošana 
– iepriekšējās sadarbības ar klientiem novērtēšana 
– pārdošanas mērķa izvirzīšana klientam 
– vajadzīgo pārdošanas aktivitāšu plānošana;

Individuālais pārdošanas plāns darbam ar TOP 10 nozīmīgākajiem klientiem