Apples&Oranges: Efektīva saimniekošana / A&O

Mērķis ir ļaut dalībniekiem ar personiskas pieredzes un eksperimentu palīdzību labāk apjaust biznesa likumsakarības un ikdienas lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finanšu rezultātiem

Nozīmīgākās tēmas: 
Biznesa cikls lielākas pievienotās vērtības veidošanā 
– izdevīga iepirkšana 
– taupīga ražošana 
– mērķtiecīga pārdošana 
– draudzīga pakalpojumu sniegšana 
– savlaicīga iekasēšana 
Metodes ieņēmumu maksimizēšanai 
– piemērotu klientu un pasūtījumu izvēle 
– darījuma lietderīguma / ienesīguma izvērtēšana 
– kapacitātes veiksmīga salāgošana ar biznesa mērogu 
– tirgus informācijas izmantošana mērķa klientu segmentu noteikšanai 
Saimnieciska izmaksu taupīšana 
– materiālu un izejvielu iepirkumu optimizēšana 
– pārdomāta naudas aprites organizēšana 
– ražošanas jaudu pilnīgāka izmantošana 
– dīkstāvju ietekme uz uzņēmuma rentabilitāti 
Sava uzņēmuma situācijas novērtēšana 
– nepietiekami efektīvas saimniekošanas pazīmes 
– iespējas līdzekļu racionālākai izmantošanai 
– uzņēmuma rezerves augstāku rezultātu sasniegšanā
Idejas sava uzņēmuma saimnieciskuma uzlabošanai