Klientus iesaistoša sociālā pārdošana / #SOSE

Mērķis – Apgūt praktiskas metodes sociālo tīklu izmantošanai darbā ar klientiem, lai nodrošinātu labāku uzņēmuma atpazīstamību, klientu intereses pieaugumu un kontaktu ar klientiem efektīvāku paveikšanu

Nozīmīgākās tēmas: 

Nozīmīgākās tendence 3. tūkstošgades klientu rīcībā
– Izmaiņas klientu ieradumos – drauds pārdošanas efektivitātei nākotnē
– Pirkšanas maršruta ietekme uz pārdošanas efektivitāti
– Pirkšanas procesa soļi un sociālās pārdošanas mērķi katrā no soļiem

Savas ekspertīzes demonstrēšana sociālo tīklu profilos
– Klientu ieinteresējoša informācijas atspoguļošana savā profilā
– Veiksmes stāstu, piemēru un digitālo resursu izmantošana
– Praktiski uzdevumi sociālo tīklu profilu satura un dizaina optimizēšanā

Kontaktu tīkla ar lēmējpersonām mērķtiecīga veidošana
– Sociālo kontaktu ar lēmējpersonām dibināšanas metodes
– Klienta lēmējpersonu digitālo pēdu meklēšanas iespējas
– Praktisks darbs digitālo kontaktu dibināšanā ar klientu lēmējpersonām

Dalīšanās ar iespaidiem sociālajā vidē, kopjot attiecības ar klientiem
– Sociālās sekošanas pamatprincipi un metodes
– Instrumenti klientu publicēto ziņu savlaicīgai pamanīšanai un apstrādei
– Praktiski sociālās klausīšanas uzdevumi

Oriģinālu ziņu publicēšana sociālajos tīklos
– Iedarbīgas ziņas nozīmīgākie elementi
– Publikāciju kalendāra veidošana