Darba ar klientiem efektivitātes novērtēšana

Vairums no uzņēmumiem investē līdzekļus, lai uzlabotu savu darbinieku sniegumu. Daudz retāk uzņēmumi izvērtē esošo sniegumu, lai saprastu, kur šādas investīcijas dos vislielāko atdevi.

Mercuri pārdošanas efektivitātes novērtēšanas instrumenti var palīdzēt jums atklāt:

  • Kāpēc klienti pērk (vai nepērk) jūsu preces un pakalpojumus
  • Kāpēc projekti nesasniedz vēlamo rezultātu
  • Kāpēc pārdošanas darbs nedod vajadzīgo rezultātu
  • Kas vadītāju sniegumā ierobežo augstāku rezultātu sasniegšanu
  • Kādas pārdošanas prasmes palīdzētu pārdevējiem pārdot vairāk, ienesīgāk
  • Kāpēc komanda nesasniedz izvirzītos mērķus.

Mercuri pieeja biznesa efektivitātes novērtēšanai ir ātra un iedarbīga. Mēs izmantojam jaunākās tehnoloģiju iespējas, lai savāktu faktus, viedokļus un informāciju, kurai ir būtiska ietekme uz uzņēmuma darbības efektivitāti. Papildinot to ar individuālām intervijām, mūsu pieredzējušie biznesa konsultanti ātri un precīzi atrod nepietiekamas pārdošanas efektivitātes patiesos cēloņus.

Patieso cēloņu noskaidrošana ļauj izvēlēties tādas sadarbības formas un metodes, kuras klientam palīdz visīsākajā iespējamajā laikā panākt būtisku pārdošanas efektivitātes kāpumu.

Ja jums ir aizdomas, ka darbs ar klientiem pašreiz uzņēmumā netiek veikts pietiekami efektīvi, kontaktējieties ar Mercuri. Kopā noteikti atradīsim piemērotāko risinājumu!