Pārdošanas uzņēmuma digitāla transformēšana / DT

Mērķis – Novērtēt, kā uzņēmumā tiek organizēts darbs ar klientiem, lai saskatītu iespējas pārdošanas darba digitālai transformēšanai atbilstoši pieejamajiem digitālajiem pārdošanas risinājumiem

Nozīmīgākās tēmas:

Digitālo satricinājumu ietekme uz pārdošanas uzņēmuma efektivitāti
– Izmaiņas klientu ieradumos – drauds pārdošanas efektivitātei nākotnē
– Iepirkšanās paradumu ietekme uz pārdošanas procesu digitalizāciju
– Ko mācīties no digitālās revolūcijas upuriem un pionieriem

Iepirkšanās pieredze un pirkšanas lēmumu pieņemšana 3. tūkstošgadē
– Vajadzības ierosinātāju veidi un aktivizēšanas instrumenti
– Atšķirīgi klientu digitālā brieduma līmeņi
– Sava uzņēmuma digitālā brieduma novērtēšana

Digitālās transformēšanas instrumenti mārketingam
– Meklējumprogrammu optimizēšana interesentu plūsmas virzīšanai
– Digitālā satura izmantošana uzņēmuma tēla komunicēšanai
– Mārketinga automatizēšana atbilstoši klientu digitālajam briedumam
– Brīvpieejas produktu pielietošana klientu intereses stimulēšanai

Instrumenti pārdošanas un klientu apkalpošanas digitālai transformēšanai
– Risinājumi pārdošanas procesa automatizēšanai
– Sociālā pārdošana digitālajos kontaktos ar klientu lēmējpersonām
– 20 jomas darba ar 3. tūkstošgades klientiem pilnveidošanai

Sava uzņēmuma digitālās transformēšanas prioritāšu noteikšana darbam ar klientiem
– Nozīmīgāko digitālo satricinājumu identificēšana savā nozarē
– Pārdošanas un mārketinga digitālās transformēšanas projekta struktūra
– Sava uzņēmuma digitālās transformēšanas virzienu noteikšana


Norises datumi:

15. – 16. oktobris (2 dienas), pasākumu vada Dzintars Koknēvičs