Rezultatīvu mārketinga kampaņu veidošana / 113

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes ietekmējošāku mārketinga materiālu veidošanai, lai panāktu augstāku atdevi no mārketinga kampaņām

Metodika – Diskusijas, individuāli uzdevumi un komandas darbs ar mārketinga materiāliem mijas ar īsām lekcijām un mārketinga materiālu analīzi 

Sagatavošanās – Uz semināru paņemt līdzi sava uzņēmuma mārketinga materiālu paraugus 

Nozīmīgākās tēmas: 
Tipiskās vāju mārketinga kampaņu pazīmes 
– produkta nepiemērotība 
– neveiksmīga kanāla izvēle 
– kļūdas materiāla izskatā un saturā 

MI-COM modelis jaudīgas mārketinga kampaņas veikšanai 
– piemērota piedāvājuma izvēle 
– mērķa klientu grupas portretēšana 
– kampaņas finansiālo mērķu noteikšana 
– kampaņas komunikāciju mērķu precizēšana 

Mārketinga vēstījuma izstrāde 
– saukļa nozīme kampaņas rezultativitātē 
– argumentu izvēle vēstījuma saturam 
– vizuālā tēla veidošanas pamatprincipi 

Mārketinga kampaņas pastiprināšana ar tiešo pārdošanu 
– tiešās pārdošanas palīginstrumenti 
– idejas pārdošanas atbalsta organizēšanai 

Sava uzņēmuma mārketinga materiālu efektivitātes novērtēšana 
– atbilstība mērķa klientu domāšanai 
– ziņas satura un formas uztveramība 
– uzņēmuma tēla un ziņas atbilstība 

Mārketinga materiālu izstrāde kampaņai