Personīga pārdošana trešās tūkstošgades klientiem / 3MS

Mērķis – Apgūt jaudīgas metodes personīgai un digitālai komunikācijai ar klientu kontaktpersonām, lai panāktu augstākus pārdošanas rezultātus

Nozīmīgākās tēmas : 

Nozīmīgākās tendence 3. tūkstošgades klientu rīcībā
– Izmaiņas klientu ieradumos – drauds pārdošanas efektivitātei nākotnē
– Pirkšanas maršruta ietekme uz pārdošanas efektivitāti
– Iemesli kāpēc tradicionālais pārdošanas stils kļūst mazāk efektīvs

Darījuma situācijas novērtēšana
– Klienta iepirkšanās pieredze un patstāvība lēmuma pieņemšanā
– Vajadzību ierosinātāju veidi
– Klienta gatavības darījumam un konkurences situācijas noskaidrošana

Kontakta ar klientu mērķtiecīga sagatavošana
– Digitālo informācijas avotu izmantošana kontakta ar klientu sagatavošanā
– Sociālo un biznesa interešu noteikšana, izmantošanai komunikācijā ar klientu

Pārdošanas stila pielāgošana klienta iepirkšanās pieredzei
– Efektīva kontakta ar klientu struktūra
– Klienta vajadzību fokusēšanas metodes
– Veiksmes stāstu un piemēru pielietošana

Klienta pārliecināšana par piedāvājuma izdevīgumu
– Piedāvājuma prezentēšanas nianses datorā un ar planšeti
– Jautājumu pielietošana klienta pretestības pārvarēšanai

Digitālo komunikācijas kanālu efektīva lietošana kontaktiem ar lēmējpersonām
– WEB konferenču lietošana piedāvājuma priekšrocību parādīšanai
– Balss ziņojumu veidošana autonomu klienta kontaktpersonu pārliecināšanai
– Pārdodoša elektroniskā sarakste ar lēmējpersonu


Norises datumi:

17. – 18. oktobris (2 dienas), pasākumu vada Arvils Stikuts