Pārdošanas uzņēmuma izaugsmes veicināšana / Grow

Mērķis – Novērtēt esošo veidu, kā uzņēmumā tiek organizēts darbs ar klientiem, lai saskatītu iespējas darba ar klientiem pilnveidošanai

Nozīmīgākās tēmas: 

Iemesli uzņēmuma stagnācijai

• izmaiņas klientu ieradumos – drauds pārdošanas efektivitātei nākotnē • tipiskākie šķēršļi veiksmīgai izaugsmei

Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas iespēju novērtēšana • esošo klientu segmentu ietilpības novērtēšana • Differentiated SellingTM pieeja pārdošanas situācijas noteikšanai • efektīvāka pārdošanas procesa noteikšana

Efektīvāku palīginstrumentu nodrošināšana • risinājumi pārdošanas procesa automatizēšanai • digitālā satura izmantošana uzņēmuma tēla komunicēšanai

Pārdošanas komandas mērķtiecīgāka virzīšana • piemērotāko pārdošanas metožu noteikšana • klientiem veltītā pārdevēju laika palielināšana • pārdevēju darba virzīšana un koriģēšana

Vadītāja loma izaugsmes panākšanā • vajadzīgo pārmaiņu pārdomāta izvēle • pārmaiņu ieviešanas soļu plānošana

Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas plāna veidošana


Tuvākie datumi:


28. – 30. oktobrī (3 dienas), pasākumu vadīs Dzintars Koknēvičs!