Pārdošanas uzņēmuma izaugsmes veicināšana / Grow

Mērķis – Dot vadītājiem metodes, idejas un instrumentus uzņēmuma mērķtiecīgai vadīšanai, lai panāktu straujāku uzņēmuma izaugsmi

Nozīmīgākās tēmas: 
Iemesli uzņēmuma stagnācijai 
– tipiskākie šķēršļi veiksmīgai izaugsmei 
– sava uzņēmuma nepietiekamas izaugsmes cēloņu novērtēšana 
– sekas uzņēmuma ilgstošai stagnācijai 
Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas iespēju novērtēšana 
– esošo klientu segmentu ietilpības novērtēšana 
– Differentiated Selling pieeja pārdošanas situācijas noteikšanai 
– papildu klientu segmentu apzināšana 
Sava uzņēmuma piedāvājuma konkurētspējas novērtēšana 
– sava produktu portfeļa izvērtēšana 
– konkurentu piedāvājuma stipro un vājo pušu noteikšana 
– vajadzīgo izmaiņu noteikšana savam produktu portfelim 
Pārdošanas stratēģijas precīzāka noteikšana 
– mērķa klientu segmentu izvēle 
– efektīvāka pārdošanas procesa noteikšana 
– pārdošanas vadības instrumentu precizēšana 
Pārdošanas komandas mērķtiecīgāka virzīšana 
– piemērotāko pārdošanas metožu noteikšana 
– klientiem veltītā pārdevēju laika palielināšana 
– pārdevēju darba virzīšana un koriģēšana 
Vadītāja loma izaugsmes panākšanā 
– vajadzīgo pārmaiņu pārdomāta izvēle 
– pārmaiņu ieviešanas soļu plānošana 
– mērķtiecīga pārmaiņu ieviešana pārdošanas darbā 
Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas plāna veidošana


Tuvākie datumi:

28. – 30.05.2019. (3 dienas)


11.-13.11.2019. (3 dienas)