Pārdošanas uzņēmuma izaugsmes veicināšana / Grow

Mērķis – Novērtēt esošo veidu, kā uzņēmumā tiek organizēts darbs ar klientiem, lai saskatītu iespējas darba ar klientiem pilnveidošanai

Nozīmīgākās tēmas: 

Iemesli uzņēmuma stagnācijai

 • izmaiņas klientu ieradumos – drauds pārdošanas efektivitātei nākotnē
 • tipiskākie šķēršļi veiksmīgai izaugsmei

Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas iespēju novērtēšana

 • esošo klientu segmentu ietilpības novērtēšana
 • Differentiated SellingTM pieeja pārdošanas situācijas noteikšanai
 • efektīvāka pārdošanas procesa noteikšana

Efektīvāku palīginstrumentu nodrošināšana

 • risinājumi pārdošanas procesa automatizēšanai
 • digitālā satura izmantošana uzņēmuma tēla komunicēšanai

Pārdošanas komandas mērķtiecīgāka virzīšana

 • piemērotāko pārdošanas metožu noteikšana
 • klientiem veltītā pārdevēju laika palielināšana
 • pārdevēju darba virzīšana un koriģēšana

Vadītāja loma izaugsmes panākšanā

 • vajadzīgo pārmaiņu pārdomāta izvēle
 • pārmaiņu ieviešanas soļu plānošana

Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas plāna veidošana