Aktīvāka pārdošana izaicinošās pārdošanas situācijās / 200

Mērķis – Dot dalībniekiem vajadzīgos instrumentus un metodes sava pārdošanas darba uzlabošanai un augstāku pārdošanas rezultātu sasniegšanai

Nozīmīgākās tēmas: 

Pārdevēja iespējas rezultāta uzlabošanā 
– faktori, kas ietekmē pārdevēja darbu 
– klientu platformas analīze 
– pārdošanas stratēģijas un taktikas izvēle 

Klienta lēmumu ietekmējošie faktori un pārdevēja iedarbība 
– klienta lēmumi pirkšanas procesā 
– klienta orientēšana uz lēmumu 

Saskarsme un komunikācija pārdošanā 
– pārdevēja uzdevumi saskarsmē ar klientu 
– traucējumi saskarsmē un to novēršana 
– sagatavošanās pārdošanas sarunai ar klientu 
– sava uzņēmuma pārliecinoša prezentēšana 
– jautājumu izmantošana klienta vajadzību noskaidrošanai 

Efektīva argumentēšana un iebildumu izskatīšana 
– piemērotāko argumentu izvēle 
– priekšrocību pamatošana 
– iebildumu izskatīšanas metodes 
– cenas apspriešana 
– sadarbības ar klientu attīstīšana – faktori, kas nosaka klientu lojalitāti 
– kā panākt ciešāku sadarbību 

Savu prasmju pilnveidošana 
– sava darba analīze un izvērtēšana 
– prasmju attīstības virzienu noteikšana 

Individuālais attīstības plāns savu pārdošanas prasmju pilnveidošanai


Norises datumi:

6. – 8. Decembris (3 dienas), pasākumu vada Arvils Stikuts

2024. gadā

29. – 31. Janvāris (3 dienas), pasākumu vada Arvils Stikuts

18. – 20. marts (3 dienas), pasākumu vada Arvils Stikuts