Rīcība sarežģītās apkalpošanas situācijās / 311

Mērķis – Trenēt dalībnieku prasmes rīcībai sarežģītās klientu apkalpošanas situācijās, lai veiksmīgāk risinātu sūdzības un konfliktsituācijas

Nozīmīgākās tēmas: 

Apkalpošanas darbinieka ietekme uz klienta gandarījumu un atkārtotiem pirkumiem 
– klienta lēmumi par tālāku sadarbību 
– kā veidojas klienta gandarījums 
– sarežģītākās situācijas klientu apkalpošanā

Kā sagatavoties sarežģītām situācijām darbā ar klientiem 
– sarežģīto situāciju savlaicīga identificēšana 
– kā sagatavoties neapmierinātu klientu apkalpošanas situācijām 
– savu un klienta aizsargreakciju pamanīšana 
– pašapziņas un pārliecības nozīme darbā ar klientiem

Darbinieka rīcība, risinot sarežģītas situācijas 
– pozitīvas attieksmes veidošana komunikācijā ar klientu 
– kā radīt pozitīvu gaisotni sadarbībai 
– klienta izteiktās kritikas mierīga uzklausīšana

Klientu apkalpošanas metodes sarežģītu situāciju atrisināšanai 
– klienta domāšanas un psiholoģijas izpratne 
– aktīvā klausīšanās – līdzeklis klienta problēmas izpratnei 
– jautājumu tehnikas pielietošana sūdzību izskatīšanā 
– konfliktsituāciju risināšanas 5 scenāriji 
– vienošanās ar klientu par optimālu risinājumu 

Personīgās attīstības plāns savu klientu apkalpošanas prasmju pilnveidošanai


Norises datumi:

14. – 15. novembris (2 dienas), pasākumu vada Arvils Stikuts