About us

Par mums

Mercuri komanda Latvijā palīdzēs sasniegt augstākus rezultātus, uzlabojot vadītāju un darbinieku efektivitāti…

Mercuri International


Latvijā darbojamies no 1993. gada, veiksmīgi apvienojot pasaules līmeņa biznesa konsultāciju risinājumus un modernākās darbinieku attīstības tehnoloģijas, ar lielisku izpratni par situāciju Latvijā un vietējo uzņēmēju izaicinājumiem. Mūsu panākumi ir mērķtiecīga un aktīva darba rezultāts!

Virsmērķis

Būt globāliem ekspertiem PĀRDOŠANAS IZCILĪBAS panākšanā, iedvesmojot uzņēmumu darbiniekus sasniegt augstākus biznesa rezultātus.

Vīzija

Mēs TRANSFORMĒJAM uzņēmumu komunikāciju ar klientiem, pārdošanu vai apkalpošanu, un ATTĪSTĀM darbinieku meistarību kontaktos ar klientiem.

Mūsu VĒRTĪBAS


Mercuri pamatvērtības ir izsakāmas vienā vārdā – “REACH”, kas raksturo Mercuri darbinieku rīcību, lai palīdzētu klientiem “SASNIEGT” augstākus rezultātus!

Result focus – Fokusēšanās uz mūsu klientu rezultātiem

Excellence in sales – Izcilība darba ar klientiem metožu pārzināšanā

Ability to change – Atvērtība jaunām idejām, darba metodēm un instrumentiem

Collaboration – Cieša un veiksmīga sadarbība ar klientu, izvirzīto mērķu sasniegšanā

Honesty – Godīga attieksme pret klientu un sevi, dodot solījumus un tos izpildot

Mūsu VĒSTURE


Kopš Mercuri International pirmsākuma pagājušā gadsimta 60-tajios gados, mūsu dibinātāja Kurta Abrahamsona biznesa ideja bija: “Sniegt tādus pakalpojumus biznesa klientiem, kas palīdz tiem sasniegt augstākus rezultātus!” Viss, ko esam darījuši un darām, atbilst šai vienkāršajai mantrai…

Lai arī lepojamies ar sava uzņēmuma saknēm un vēsturi, mēs esam vērsti uz nākotni – izmantojot mūsu unikālo biznesa konsultāciju, pārdošanas apmācību un tirgus pētījumu kompetences kombināciju Mercuri klientu konkurētspējas paaugstināšanai, tā palīdzot sasniegt lieliskus rezultātus gan šodien, gan tālākā nākotnē.

No citiem pārdošanas prasmju attīstītājiem atšķiramies ar māku atrast katra klienta unikālai situācijai un izaicinājumiem atbilstošāko risinājumu atsevišķa darbinieka meistarības paaugstināšanai, vai arī visas komandas kompetenču pilnveidošanai.

Pateicoties Mercuri regulāri veiktajiem pētījumiem par tirgus tendencēm, mēs savlaicīgi pamanām izmaiņas biznesa vidē un mērķtiecīgi ieviešam papildus pakalpojumus, lai klienti varētu apgūt jaunas prasmes un iemaņas uzņēmumu vadīšanā, pārdošanas efektivitāte vai klientu apkalpošanā.

Modernu digitālo tehnoloģiju pielietošana, plaša starptautisku attīstības projektu pieredze un lieliska vietējo apstākļu pārzināšana ir tie stūrakmeņi, kas nodrošina Mercuri klientiem Latvijā jaudīgu atbalstu gan darbinieku attīstība, gan izvirzīto biznesa mērķu veiksmīgā sasniegšanā.

.

Our History


When Swedish industrialist Curt Abrahamsson founded Mercuri International in the 1960s, he was motivated by a strong drive to empower organisations in making their strategy happen. The company started out of an association with Heinz Goldman of the Goldman Institute. The success of Mercuri International’s result focused methods turned this initially Scandinavian sales training company into the global player it is today.

Mercuri International’s success is a direct result of the work of our handpicked experts alongside with strong values and mission.

Our achievements go side-by-side with those made by our clients. That is what makes us a leading player globally and locally.

Mercuri has been owned by Bure Equity, a Swedish investment company, since 1997. Through organic growth and acquisitions Mercuri Group has established itself as the leading Sales Consulting and Result Improvement company in the world.

Mercuri globālā kommande

Starptautiskā vadības komanda

Learn more

Mercuri International grupas VALDE

Learn more

Mercuri komanda LATVIJĀ

Learn more