Vizīšu ar biznesa klientiem norunāšana / Call

Mērķis ir satrenēt dalībnieku prasmes veikt efektīvus vizīšu norunāšanas zvanus jauniem klientiem, lai paaugstinātu sarunāto vizīšu skaitu

Nozīmīgākās tēmas: 

Vizīšu norunāšanas zvanu neefektivitātes iemesli 
– tipiskākās klientu atrunas 
– pārdevēja attieksme, veicot zvanus 
– iespējas zvanu efektivitātes paaugstināšanai 

Metodes veiksmīgai vizīšu norunāšanai 
– klausītāja uzmanības piesaistīšana 
– klienta ieguvumu no klātienes sarunas pamatošana 
– veiksmīga klienta atrunu pārvarēšana 
– telefona zvana scenārija veidošana 

Vizīšu norunāšanas audio treniņš 
– tikšanās nepieciešamības pamatošana 
– vienošanās par laiku un vietu 

Individuāli zvani saviem klientiem, lai vienotos par vizīti 
– zvanu veikšana un ierakstīšana 
– zvanu efektivitātes analīze 
– ieteikumi vizīšu norunāšanas efektivitātes paaugstināšanai 

Individuālais plāns vizīšu norunāšanas prasmju pilnveidošanai