Klienta atrunu un iebildumu meistarīga pārvarēšana / Wall

Mērķis – Trenēt dalībnieku prasmes izskatīt iebildumus un atrunas, uzlabot iemaņas cenas apspriešanā un pamatošanā, lai noslēgtu vairāk veiksmīgu darījumu

Nozīmīgākās tēmas: 

Kādēļ klienti izsaka iebildumus

  • iebildumu un atrunu iemesli
  • klienta lēmumi, izvēloties sadarbības partneri
  • kā saprast iebilduma būtību

Metodes veiksmīgai iebildumu izskatīšanai

  • iebildumu pārfrāzēšana
  • precizēšana ar jautājumu palīdzību
  • neērto iebildumu apiešana
  • iebilduma „atspēlēšana” klientam

Iebildumu izskatīšanas prasmju treniņi

  • pārāk augsta cena
  • nepiemērots laiks pirkumam
  • vēlēšanās pārtraukt sadarbību

Personīgās iebildumu-atbilžu bankas veidošana