Efektīvs vadītājs / 103

Mērķis – Dot vadītājiem metodes darbinieku mērķtiecīgai vadīšanai, lai sasniegtu augstākus rezultātus

Nozīmīgākās tēmas:

Vadītāja loma kolektīvā 
– vadītāja loma darbinieku vadīšanā 
– galvenās atbildības jomas 
– vadītāja uzdevumi un darba rezultāts

Vadītājs kā līderis savai komandai 
– mērķu noteikšana padotajiem 
– kā panākt akceptu izvirzītajiem mērķiem 
– vadības stila mērķtiecīgākas izmantošanas iespējas 
– darbiniekam piemērotāko vadības metožu izvēle

Sadarbība kolektīvā sadarbības nozīmīgums 
– diskusiju un sapulču vadīšana 
– komandas motivēšana

Kolektīva un darbinieku attīstība 
– pamatprincipi darbinieka attīstības vajadzību novērtēšanai 
– individuālu attīstības metožu izvēle

Efektīva komunikācija ar darbiniekiem 
– šķēršļi informācijas apmaiņā 
– jautājumu pielietošana komunikācijā 
– aktīvā klausīšanās konfliktsituācijās 
– idejas pārdošana un darbinieka pārliecināšana

Pozitīvas attieksmes veidošana kolektīvā 
– negatīvas attieksmes ietekme uz darbiniekiem 
– atklātības palielināšanas iespējas 
– pozitīvas attieksmes veidošanas metodes

Personiskais līdera prasmju attīstības plāns


Tuvākie datumi:

11. – 13. septembris (3 dienas), pasākumu vada Artūrs Pētersons