Pārdevēju vadīšana un attīstīšana

Kāpēc pārdošanas vadītāju līdera prasmju uzlabošana ir aktuāla?

  • Tas nodrošina vadītāja darbības pozitīvu ietekmi uz pārdevēju rezultātiem
  • Tas ļauj ātrāk un precīzāk ieviest vajadzīgās pārmaiņas pārdošanas darbā
  • Tas samazina kadru mainību pārdošanas komandā
  • Tas palielina pārdošanas mērķu sasniegšanas iespējamību
  • Tas rada priekšnoteikumus straujākam pārdošanas rezultātu pieaugumam

Kā Mercuri risinājumi noder šī uzdevuma sasniegšanai?

  • Palīdzot pārdošanas vadītājiem saskatīt atšķirību starp pārdošanas un vadīšanas lomu
  • Apgūstot līdera darba metodes veiksmīgākai pārdevēju vadīšanai
  • Mērķtiecīgi saliedējot pārdevēju komandu kopīgo mērķu sasniegšanai
  • Attīstot pārdošanas vadītāju iemaņas kopīgu vizīšu ar pārdevējiem veikšanai

Ja vajadzīga papildus ierosme pārdevēju vadīšanas pilnveidošanai, labprāt sniegsim papildus informāciju un ieteikumus.