Treniņš atsevišķa uzņēmuma darbiniekiem

Mercuri International veiktie treniņi uzņēmuma iekšienē ir pasaulē plaši atpazīstami pēc to augstās kvalitātes un teicamās atdeves biznesam.

Biznesa konsultanti, kuri sagatavo treniņu programmas un strādā ar jūsu vadītājiem/darbiniekiem, izmanto efektīvākās metodes, lai panāktu reālu atdevi no katra jūsu komandas attīstībā ieguldītā Eiro.

Veidojot treniņu programmas balstāmies uz:

 • Jūsu nozares aktualitātēm un konkurences situācijas niansēm
 • Jūsu darbinieku attīstības vajadzībām
 • Jūsu klientu “apetītes” pēc augsta līmeņa apkalpošanas
 • Jūsu biznesam vajadzīgās atdeves

Strādājot ar dažādiem darbinieku līmeņiem, panākam maksimālo efektivitāti uzņēmuma iekšējā sadarbībā, lai sasniegtu augstākus biznesa rezultātus darbā ar klientiem.

Ikdienā bieži strādājam ar sekojošiem darbinieku līmeņiem:

 • Uzņēmumu īpašnieki un vadītāji
 • Vidējā līmeņa vadītāji, it sevišķi pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļās
 • Projektu un produktu grupu vadītāji
 • Lielo klientu menedžeri
 • Pārdošanas pārstāvji
 • Klientu apkalpošanas darbinieki
 • Biroja administratori
 • Citi darbā ar klientiem iesaistītie darbinieki

Risināmo jautājumu loks pamatā fokusējas uz darbu ar klientiem un uzņēmuma darbības efektivitāti. Tā kā visus vairāk kā 200 Latvijā pieejamos biznesa konsultāciju un apmācību risinājumus pieminēt nav iespējams, zemāk sarakstā doti paši populārākie un klientu biežāk izmantotie Mercuri pakalpojumi:

 • Jaudīgs sniegums pārdošanā
 • Klientiem patīkama apkalpošana
 • Mērķtiecīga sadarbības ar klientiem plānošana
 • Rezultatīvas biznesa pārrunas
 • Efektīva projektu vadīšana
 • Pārliecinošas mārketinga kampaņas veidošana
 • Vadītāja līdera prasmju attīstība
 • Prezentēšanas prasmju attīstība
 • Kontakti ar klientiem pa telefonu
 • Sūdzību un konfliktsituāciju risināšana
 • Iekšējās sadarbības efektivitātes paaugstināšana
 • Iekšējo treneru sagatavošana
 • Darbinieku motivēšana un cīņas spara nodrošināšana
 • Darbinieku personīgās efektivitātes paaugstināšana

Ar klientiem strādājam gan Latvijas ietvaros, gan Baltijas mērogā, gan arī visā pasaulē… atkarībā no pārmaiņu mēroga, kāds jūsu uzņēmumam ir vajadzīgs izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Lai iegūtu papildus informāciju par jūs interesējošu attīstības jomu vai iespējamu sadarbību jūsu darbinieku treniņā un attīstībā, lūdzam kontaktējieties ar Mercuri biznesa konsultantiem!