Potenciāla darījuma pārvēršana pasūtījumā / O2O

Mērķis – Apgūt metodes Potenciālu darījumu realitātes novērtēšanai, piemērotas darījuma stratēģijas izvēlei, pārliecinoša piedāvājuma sagatavošanai, lai panāktu augstāku efektivitāti Potenciālu darījumu pārvēršanā ienesīgos pasūtījumos

Nozīmīgākās tēmas: 

Potenciāla darījuma novērtēšanas metodes 
– realitāte vai sapnis 
– mūsu / konkurentu atbilstības novērtējums 
– informācijas ievākšana lemšanai par darījuma tālāko virzību 

Darījuma stratēģijas izvēle 
– 6 atšķirīgas darījuma iegūšanas stratēģijas 
– izvēlētās stratēģijas ietekme uz kontaktiem ar klientu 
– piemērota risinājuma izvēle, lai uzvarētu konkurences cīņā 

Kontaktu ar lēmējiem veidošana 
– nozīmīgāko lēmēju lomas un ietekmes novērtēšana 
– sava uzņēmuma veiksmīga pozicionēšana uzticības nostiprināšanai 
– kontaktu ar lēmējiem plānošana un kontakta mērķa noteikšana 

Sava risinājuma pārliecinoša prezentēšana 
– pārliecinošas risinājuma prezentēšanas struktūra 
– piedāvātā risinājuma saistīšana ar klienta mērķiem un vērtēšanas kritērijiem 

Darbs ar saviem Potenciālajiem darījumiem, pielietojot O2O metodiku