Sadarbības izdevīguma pamatošana klientam / 211

Mērķis – Attīstīt un pilnveidot argumentēšanas prasmes, izmantojot ilustratīvos materiālus, aprēķinus un citus palīglīdzekļus, tā parādot klientam ekonomiskos ieguvumus no sadarbības

Nozīmīgākās tēmas: 

Kā izmantot klienta informāciju sadarbības izdevīguma pamatošanai 
– klienta situācijas novērtēšana: problēmas, izdevumi, izaicinājumi 
– mana piedāvājuma ietekme uz klienta uzņēmumu 
– investīcija / peļņa kā arguments 
– cenas / ekonomijas efekts 
– izdevīgums klienta kontaktpersonai 
– laika ietaupījums un citi izmērāmi ieguvumi 

Kā sagatavot uz klientu orientētu sava risinājuma piedāvājumu 
– uz klienta ieguvumiem orientēta piedāvājuma struktūra 
– informācijas atlase piedāvājuma / prezentācijas sagatavošanai 
– klienta ieguvumu aprēķināšana 
– kā pastiprināt argumentāciju, izmantojot vizuālos palīglīdzekļus 
– rakstiska piedāvājuma sagatavošanas pamatprincipi 

Kā klientam pamatot pozitīva lēmuma lietderību 
– līdzekļi argumentācijas pastiprināšanai 
– sava piedāvājuma izcelšana uz konkurentu fona 
– klienta atrunu izmantošana papildus argumentu pielietošanai 
– efektīva cenas pamatošana 
– pirkšanas lēmuma panākšanas metodes 

Personīgās attīstības plāns savu argumentēšanas prasmju pilnveidošanai