Pārdošanas darbinieku mērķtiecīga vadīšana / 101

Mērķis – Dot vadītājiem metodes pārdevēju darba novērtēšanai, plānošanai un mērķtiecīgai vadīšanai, lai sasniegtu augstākus pārdošanas rezultātus

Nozīmīgākās tēmas: 
Pārdošanas vadītāja ietekme uz pārdošanas rezultātu 
– pārdošanas vadītāja loma un ietekme 
– sava darba laika sadalījuma un prioritāšu analīze 
– pārdošanas vadītāja uzdevumi augstāka rezultāta nodrošināšanā 

Pārdošanas darbinieku rezultātu novērtēšana 
– metodes pārdošanas darbinieku rezultātu analīzei 
– pārdevēju darba stila izvērtēšana 
– mērķu izvirzīšana pārdevējam 

Vadītāja efektivitātes paaugstināšana 
– vadītājam ērtākā darba stila noteikšana 
– dažādu vadības stilu efektīva pielietošana 
– pārdevējam piemērotāko vadības metožu izvēle 

Pārdošanas darbinieku rezultātu ietekmēšana 
– pārdošanas darbinieks kā personība 
– vadītāja iespējas pārdevēju nefinansiālajai motivēšanai 
– vadītāja paša motīvi un personība 
– metodes negatīvas attieksmes pret pārdošanu neitralizēšanai 

Pārdošanas darbinieku attīstīšana 
– kopīgu vizīšu izmantošana darba stila novērtēšanai 
– attīstības mērķu noteikšana 

Vadītāja efektivitātes paaugstināšanas plāns


16. – 18. septembris (3 dienas), pasākumu vada Dzintars Koknēvičs