Klientiem draudzīga apkalpošana un serviss / 301

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes savu klientu apkalpošanas iemaņu uzlabošanai, lai panāktu augstāku klientu apmierinātību un lojalitāti

Nozīmīgākās tēmas: 

Uz klientu orientētas apkalpošanas nozīme uzņēmuma konkurētspējai 
– atkārtotu pirkumu ietekme uz rezultātiem 
– apkalpošana kā daļa no uzņēmuma kopējā piedāvājuma 
– uz klientu orientētas apkalpošanas loma klientu lojalitātes paaugstināšanā 

Būtiskākās klientu apkalpošanas situācijas 
– klienta vērtējums sadarbībai ar uzņēmumu 
– klientu apkalpošanas situāciju novērtēšana 
– apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas kritēriji 

Klienta rīcība apkalpošanas situācijās 
– lēmuma pieņemšanas pamatprincipi 
– klienta apmierinātība ar saņemto apkalpošanu 
– reakcija uz apkalpojošo darbinieku rīcību 
– klienta vērtējuma par apkalpošanu ietekmēšana 

Pozitīvisma nozīme darbā ar klientu 
– pozitīva domāšana – pamats veiksmīgai klientu apkalpošanai 
– metodes pozitīvisma radīšanai sevī 
– pozitīva iespaida veidošana, apkalpojot klientus 

Metodes pozitīvai un draudzīgai klientu apkalpošanai 
– sava uzņēmuma laipna un pārliecinoša reprezentēšana 
– jautājumu izmantošana klientu apkalpošanā 
– klienta pārliecināšana un savas idejas veiksmīga “pasniegšana” 

Individuāls plāns savu klientu apkalpošanas prasmju pilnveidošanai


Norises datumi:

9. – 10. septembris (2 dienas), pasākumu vada Arvils Stikuts