Pārliecinoša pārdošana neieinteresētiem klientiem / AS

Mērķis – Dot dalībniekiem pārliecību un metodes mērķtiecīgākai, pārliecinošākai un uzstājīgākai preču vai pakalpojumu piedāvāšanai klientiem, kuri ir atturīgi veikt pirkumus un sadarboties

Nozīmīgākās tēmas:

Izmaiņas klientu domāšanā un veidā, kā tiek pieņemti pirkšanas lēmumi
– ko klienti sagaida no pārdevēja, sadarbības partnera
– cik autonomi tiek pieņemti pirkšanas lēmumi
– Differentiated Selling aptaujas rezultātu izvērtēšana
– situācijai piemērota pārdošanas stila izvēle

Sāc kā uzvarētājs
– pozitīvas pārliecības loma pārdošanā
– metodes personīgas ietekmes spēka pastiprināšanai
– kas atšķir pārliecinātu no nepārliecināta pārdevēja

Uzņemies iniciatīvu un noturi uzmanību
– pārliecinošas pārdošanas pamatprincipi
– IETEKME – 6 soļu pieeja klienta pārliecināšanai
– metodes klienta uzmanības iegūšanai
– kā trāpīt klientam ar aktuālu problēmu, situāciju

Pārliecinoša sava risinājuma argumentēšana
– piemērotākā piedāvājuma izvēle
– sava piedāvājuma unikalitātes parādīšana
– intereses kāpināšana ar precīziem argumentiem

Klienta pretestības pārvarēšana
– iebildumu pārvēršana pirkšanas signālos
– kā pārfrāzēt klienta iebildumus, lai tuvinātu darījuma noslēgšanu
– pirkšanas lēmumu elastīgāka panākšana

Individuālais pārdošanas prasmju pilnveidošanas plāns