MIPROMS: mērķtiecīga projektu vadība / PM1

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes un instrumentus projektu veiksmīgai uzsākšanai, detalizētai plānošanai, mērķtiecīgai izpildei un uzraudzībai

Nozīmīgākās tēmas: 
Mērķtiecīgas projektu vadīšanas nozīme augstāku rezultātu sasniegšanai 
– projektu neveiksmes iemesli 
– kā darbs projektos ļauj sasniegt vairāk 
– MIPROMS modelis mērķtiecīgākai projektu vadīšanai 
– projektu vadībā ieinteresēto personu grupas 

Projekta dzīves cikla nozīmīgākās fāzes 
– iespējamo risinājumu priekšizpēte 
– projekta gaitas detalizēta plānošana 
– projekta uzdevuma mērķtiecīga izpilde un uzraudzība 
– veiksmīgs projekta noslēgums 

Projektu vadītāja loma un iesaistīšanās 
– projekta vadītāja būtiskākie uzdevumi 
– rīcība dažādās projekta fāzēs 
– pārdomāta pienākumu sadale projektā 
– sadarbība ar projekta dalībniekiem 

Instrumenti sistemātiskai projektu vadīšanai 
– plānošanas un analīzes instrumenti 
– risku izvērtēšanas metodes 
– komunikācijas veicināšanas pamatprincipi 
– dokumentu aprites nodrošināšanas veidi 

Projektu vadības metožu izvēle darbam konkrētā projektā


Norises datumi:

1. – 3. oktobris (3 dienas), pasākumu vada Artūrs Pētersons