Tehnoloģiju un komunikāciju uzņēmumi

Nozīmīgi spēki virza progresu šajā inovatīvajā un strauji augošajā segmentā. Mercuri International piedāvā inovatīvas un nozarei atbilstošas metodes, lai nodrošinātu jaudīgu sniegumu pārdošanā un izmantotu visas tehnoloģiskā progresa sagādātās iespējas tehnoloģiju un telekomunikāciju uzņēmumiem

Kādi ir informācijas tehnoloģiju uzņēmumu nozīmīgākie izaicinājumi šodien?

Atšķirība no citiem konkurentiem – tehnoloģiskais pārākums vien nav spējīgs ilgstoši nodrošināt atšķirīgo, pārdošanas komandai ir jāprot pārdot arī papildus serviss un zināšanas, ko uzņēmums var piedāvāt saviem klientiem papildus.

Peļņas rādītāju samazināšanās – arvien vairāk tehnoloģijas ir pieejamas patēriņa precēs, tādējādi veicinot masveidīgumu, bet samazinot ienesīgumu. Pārdošanas komandās darbam arbiznesa klientiem, ir būtiski pilnveidot biznesa pārrunu prasmes, kas palīdz noslēgt apjomīgākus un ienesīgākus darījumus.

Nozīmīgāko klientu globalizēšanās – tendence, kas prasa no informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem vairāk spēka un līdzekļu veltīt stratēģiskai un globālai klientu attiecību vadīšanai. Darījuma potenciāla novērtēšana, darījuma iegūšanas projekta vadīšana, darījumu piltuves pārzināšana ir tikai daļa no iemaņām, kuras ir vajadzīgas darbam ar globāliem klientiem.

Sakārtotākas iepirkumu procedūras – kā atbildes gājienu no tehnoloģiju uzņēmumiem pieprasa veiksmīgāku un operatīvāku sadarbības stratēģijas piemērošanu klienta iepirkšanas procedūrām un pamatprincipiem.

Tehnoloģiju uzņēmumiem veidotie risinājumi parasti ir saistīti ar:

  • Nozīmīgāko klientu izvērtēšanu un sadarbības mērķu izvirzīšanu
  • Darījumu iespēju vadīšanas instrumentu izstrādi
  • Pārdošanas iespēju pamanīšanas mehānismu pilnveidošanu
  • Pārdošanas projektu vadītāju attīstību
  • Pievienotās vērtības pārdošanas stila ieviešanu
  • Augstākā līmeņa darbinieku iesaistīšanos darbā ar nozīmīgiem klientiem.

Mercuri International pieredze ar tehnoloģiju uzņēmumiem sakņojas dziļā klienta – piegādātāja attiecību izpratnē, kas nodrošina pilnīgāku un vispusīgāku skatījumu uz sadarbību ar globāliem uzņēmumiem un praktisku atbalstu Latvijā strādājošajiem IT uzņēmējiem!

Uzzināt vairāk par sava uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanu darbā ar klientiem iespējams kontaktējoties ar Mercuri Biznesa konsultantiem!