Jaudīgu prezentāciju veidošana / MI-Show

Mērķis – Apgūt jaudīgāku un pārliecinošāku prezentāciju veidošanu,  pilnīgāk izmantot PowerPoint vai citu līdzīgu datorprogrammu sniegtās iespējas

Nozīmīgākās tēmas: 

Neefektīvi veidotu prezentāciju pazīmes un piemēri 
– informācijas daudzums 
– attēlu lietojums 
– ziņas sarežģītība 

Pamatprincipi jaudīgu prezentāciju veidošanā 
– ekspertu ieteikumi prezentāciju ietekmes pastiprināšanai 
– dizains vai dekorēšana 
– ideja vai informācija 
– teksts vai attēls 

Individuāls darbs savu prezentāciju pilnveidošanai 
– ietekmējošas idejas formulēšana 
– attēlu izvēle ziņas veiksmīgākai komunicēšanai 
– krāsu pielietošanas pamatprincipi 
– metodes teksta izcelšanai 

Sagatavoto prezentāciju pārliecinošas prezentēšanas treniņi