Value Based Selling – VĒRTĪBAS pārdošana

Mērķis – Attīstīt, uzlabot dalībnieku prasmes efektīvāk demonstrēt klientiem sava risinājuma vērtību un pārākumu pār konkurentu piedāvātajiem risinājumiem

Nozīmīgākās tēmas:
Izmaiņas pārdošanas efektivitātē​
– izmaiņas biznesa vidē un darbā ar klientiem
– mērķtiecīgas pārdošanas pamatprincipi​
– pārdošana orientējoties uz VĒRTĪBU

MI-RISETM modelis vērtības pārdošanai​
– RESEARCH, izpēti pārdošanas iespēju
– INVENT, izveido klientam vērtīgu risinājumu
– SHOW, parādi sava risinājuma vērtību
– ENGAGE, iesaisti kontaktpersonas lemšanā

Lēmējpersonas vajadzību aktualizēšana
​- lēmējpersonu mērķu un interešu novērtēšana
– biznesa vajadzību, vērtību un personisko motīvu izlūkošana
– FOCATM pieeja klienta vajadzību fokusēšanai

Klientam vērtīga risinājuma veidošana
– RFB metodika risinājuma vērtības formulēšanai
– emocionālās vērtības veidošanas iespējas
– racionālas vērtības demonstrēšanas pamatprincipi
– skaitlisku argumentu izmantošana

Risinājuma prezentēšana un klienta pārliecināšana
– risinājuma vērtības pārliecinoša parādīšana
– klienta iebildumu atspēkošana un papildus argumenti
– mērķtiecīga virzīšana uz sava risinājuma izvēli

Individuālais plāns vērtības pārdošanas prasmju pilnveidošanai


Norises datumi:

20. – 21. maijs (2 dienas), pasākumu vada Artūrs Pētersons