Uz pievienoto vērtību orientēta pārdošana

Kāpēc uzņēmumam ir būtiski panākt, lai pārdevēji koncentrējas uz pievienotās vērtības, nevis cenas pārdošanu klientam?

  • Tas ļauj noslēgt ienesīgākus darījumus
  • Tas samazina cenu spiedienu uz pārdevējiem
  • Tas paaugstina vidējā darījuma lielumu
  • Tas nodrošina labākus biznesa rezultātus šodien un augstāku klientu lojalitāti nākotnē

Kā Mercuri risinājumi noder šī uzdevuma sasniegšanai?

  • Palīdzot noteikt, kādu pievienoto vērtību klienti sagaida no sadarbības
  • Izstrādājot augsta pievienotās vērtības risinājumu piedāvāšanas procesu
  • Uzlabojot pārdošanas darbinieku iemaņas klienta vajadzību aktualizēšanā
  • Izveidojot pārdošanas palīginstrumentus pievienotās vērtības sistemātiskai parādīšanai klientam

Ja vajadzīga ierosme veiksmīgākai pievienotās vērtības parādīšanai klientiem, labprāt sniegsim papildus informāciju un ieteikumus.