Klientu apmierinātības novērtēšana

Kāpēc klientu apmierinātības novērtēšana palīdz sasniegt augstākus rezultātus?

  • Tā ļauj ieraudzīt patieso klientu apmierinātības līmeni
  • Tā palīdz atklāt vājās vietas klientu apkalpošanā
  • Tā sniedz ierosmi klientu apkalpošanas sistēmas pilnveidošanai
  • Tā ļauj noskaidrot klientu vēlmes un sagaidāmo no sadarbības
  • Tā dod savlaicīgus brīdinājuma signālus par klientu lojalitātes izmaiņām

Kādi Mercuri risinājumi noder šī uzdevuma sasniegšanai?

  • Klientu apmierinātības aptauju organizēšana
  • Klientu apkalpošanas standarta izstrāde un ieviešana
  • Klientu lojalitātes programmu veidošana
  • Klientu apkalpošanas darbinieku treniņš pozitīvākai apkalpošanai
  • Viltus pirkumi klientu apkalpošanas līmeņa mērīšanai

Ja vajadzīga ierosme sava uzņēmuma klientu apmierinātības paaugstināšanai, labprāt sniegsim papildus informāciju un ieteikumus.