Esošo klientu noturēšana un sadarbības paplašināšana

Kāpēc esošo klientu noturēšana ir biznesam nozīmīgs uzdevums?

  • Tas palīdz aizsargāt savu “teritoriju” no konkurentu uzbrukumiem
  • Tas ir veids, kā paaugstināt uzņēmuma ienesīgumu, pārdodot vairāk esošiem klientiem
  • Tas palīdz veidot ciešākas partnerattiecības ar nozīmīgākajiem klientiem
  • Tas palīdz paaugstināt esošo klientu lojalitāti

Kā Mercuri risinājumi noder šī uzdevuma sasniegšanai?

  • Sadarbības plānu veidošana ar nozīmīgākajiem un lielākajiem klientiem
  • Key Account sadarbības pamatprincipu ieviešana
  • Lielo klientu menedžeru treniņš un atbalsts ikdienas darbā
  • Biznesa pārrunu prasmju uzlabošana
  • Fokusēšanās uz papildus preču un pakalpojumu piedāvāšanu esošajiem klientiem

Ja vajadzīga ierosme sadarbības ar esošajiem klientiem noturēšanai vai paplašināšanai, labprāt sniegsim papildus informāciju un ieteikumus.