Pro-aktīva atbildēšana uz klientu pieprasījumiem / RQ

Mērķis – Apgūt efektīvas metodes pro-aktīvai atbildēšanai uz klientu intereses signāliem un pieprasījumiem par iespējamo sadarbību

Nozīmīgākās tēmas: 

Klienta intereses signālu veidi, nosūtot pieprasījumu pēc informācijas vai sadarbības
– Vajadzības ierosinātāji un darījuma stimuli
– Klienta vēlmes un sagaidāmais
– Klienta gatavība darījumam

Kontakta ar klientu mērķtiecīga sagatavošana
– Interneta izmantošana kontakta ar klientu sagatavošanā
– Sociālo un biznesa interešu noteikšana kontakta mērķa izvirzīšanai

Darījuma situācijas novērtēšana
– Klienta patstāvība lēmuma pieņemšanā
– Konkurences situācijas precizēšana
– Pirkšanas pieredzes ietekme uz klienta lēmumu

Pārdošanas stila pielāgošana darījuma situācijai
– Struktūra efektīvam kontaktam ar klientu
– Klienta vajadzību fokusēšanas metodes
– Piemēru un veiksmes stāstu pielietošana

Klienta pārliecināšana par piedāvājuma izdevīgumu
– 3D argumentēšana, parādot klientam ieguvumus no sadarbības
– Jautājumu pielietošana klienta pretestības un cenas iebildumu pārvarēšana
– Klienta mērķtiecīga virzīšana uz pirkumu

Pārdodoša komunikācija, atbildot uz klientu pieprasījumiem
– E-pasta atbilde uz klienta pieprasījumu
– Atzvanīšana klientam, lai precizētu situāciju / noskaidrotu lēmumu