Finanšu un profesionālie pakalpojumi

Mercuri International ir apjomīga sadarbības pieredze ar vairāk kā 250 nozīmīgiem finanšu nozares uzņēmumiem, tai skaitā vairāk kā pusi no pasaules Top 50 finanšu institūcijām. Esam nodrošinājuši 34 no 40 Eiropas lielākajām bankām risinājumus augstāku pārdošanas rezultātu sasniegšanai.

Mercuri International panāk, ka pārdošanas darbs finanšu un profesionālo pakalpojumu uzņēmumos tiek veikts efektīvāk. Tas  nozīmē arī augstāku rentabilitāti, lielāku klientu lojalitāti un apjomīgāku sadarbību ar klientiem.
Lai palielinātu savas tirgus daļas vai paaugstinātu darba ar klientiem efektivitāti, finanšu uzņēmumi izmanto vairākus attīstības scenārijus…

Bieži galvenais uzsvars tiek likts uz darbinieku prasmēm un iemaņām:

 •     Nodaļu un filiāļu vadītāju iemaņas darbinieku vadīšanā
 •     Klientu apkalpošanas prasmes
 •     Pārdošanas iemaņas darbā ar privātpersonām
 •     Uzņēmuma vadītāju prasmes stratēģijas noteikšanā
 •     Klientu attiecību vadīšana ar lielākajiem un nozīmīgākajiem biznesa klientiem
 •     Uzņēmuma iekšējo treneru sagatavošana
 •     Klientu zvanu pieņemšana un apkalpošana pa telefonu

Ir situācijas, kad vajadzīgi visaptveroši un sistemātiski risinājumi:

 •     Klientu apkalpošanas standarta izstrāde un ieviešana
 •     Pārdošanas plānošanas un kontroles sistēmas ieviešana
 •     Pārdošanas palīginstrumentu izveidošana
 •     Mārketinga kampaņu plānošanas un realizēšanas modeļa ieviešana
 •     Projektu vadības sistēmas pilnveidošana

Ja jūsu uzņēmumā esat saskatījis rezerves darba ar klientiem efektivitātes paaugstināšanai, kontakts ar Mercuri jums var palīdzēt ātrāk sasniegt vajadzīgos biznesa rādītājus!