Vadības prasmju realitātes pārbaude / Reality

Mērķis – slīpēt vadītāju prasmes iedarbīgu vadības metožu pielietošanā, vadot atšķirīgus padotos un saskaroties ar šķēršļiem atsevišķa darbinieka vai visas komandas darba efektivitātes nodrošināšanā

Nozīmīgākās tēmas: 
Darbinieka novērtēšana, lai atklātu slēptās rezerves 
– Talanti un augstas meistarības jomas 
– Rezerves darbinieka sniegumā  ;
– Attīstības mērķu izvirzīšana darbinieka meistarības paaugstināšanai 
– Metodes vajadzīgo kompetenču mērķtiecīgai attīstīšanai  

Darbinieku aktivizēšana biznesa mērķu sasniegšanai  
– Iemesli nepietiekamai darbinieka aktivitātei  
– Darbinieka motivācijas nianšu novērtēšana  
– Piemērotu motivēšanas sviru izvēle dažādu darbinieku aktivizēšanai  

Creative Leading: Radoša savu darbinieku vadīšana  
– Savas vadītāja jaudas novērtēšana 
– Darbinieku snieguma individuāla piestūrēšana  
– Elastīga vadības metožu lietošana darbinieka produktivitātes paaugstināšanai  

Vadības situāciju modelēšana, vadības prasmju realitātes testēšana 
– Ambicioza darbinieka iekļaušana komandā 
– Pieredzējuša darbinieka rezultātu kritums 
– Izmaiņu ieviešana atalgojuma sistēmā 
– Darbinieka nepamatotas ambīcijas saņemt paaugstinājumu  
– Konflikti komandā un savstarpēji aizvainojumi, kas traucē darbam 
– Nozīmīgs kritums darbinieka aktivitātē 
– Darba prieka zudums darbiniekam un izdegšanas sindroms 

Vadītāja līdera prasmju attīstības plāna izveide