Vadības prasmju realitātes pārbaude / Reality

Mērķis ir slīpēt vadītāju prasmes iedarbīgu vadības metožu pielietošanā, vadot atšķirīgus padotos un saskaroties ar šķēršļiem atsevišķa darbinieka vai visas komandas darba efektivitātes nodrošināšanā

Nozīmīgākās tēmas: 
Darbinieku snieguma novērtēšana, lai atklātu slēptās rezerves 
– talanti un pieļaujamās vājības 
– individuālists vai komandas spēlētājs 
– attīstības rezervju noteikšana atsevišķam darbiniekam 

Jauna darbinieka mērķtiecīga iekļaušana komandā 
– pirmās darba dienas izaicinājumi 
– pamatprincipi darbinieka ātrākai iekļaušanai komandā 
– darba audzināšanas Gaismas / Ēnas puse 

Vadības situāciju modelēšana, vadības prasmju realitātes testēšana 
– darbinieka rezultātu pēkšņa pasliktināšanās 
– izmaiņas atalgojuma sistēmā 
– darbinieka nepamatotas ambīcijas saņemt paaugstinājumu 
– konflikti komandā un savstarpēji aizvainojumi, kas traucē darbam 
– nozīmīgs kritums darbinieka aktivitātē 
– darba prieka zudums darbiniekam vai visai komandai 

Vadītāja līdera prasmju attīstības plāna izveide