Individuāla pārdošanas darbinieku vadīšana / SL

Mērķis ir uzlabot vadītāju prasmes pārdevēju individuālas vadīšanas situācijās, kad pārdevēji sastopas ar klientu un konkurentu radītiem šķēršļiem pārdošanā

Nozīmīgākās tēmas: 
Situācijai piemērota pārdošanas stila izvēle 
– ko klienti sagaida no pārdevēja, sadarbības partnera 
– pārdevēju tipiskākās kļūdas izaicinošās pārdošanas situācijās 
– Differentiated Selling modelis – veiksmīga pārdošanas stila izvēle 

Pārdošanas vadītāja loma pārdošanas rezultāta nodrošināšanā 
– stereotipi par pārdevēju vadīšanu 
– ko pārdevēji sagaida no sava pārdošanas vadītāja 
– vadītāja pievienotā vērtība pārdevējam 

Metodes pārdevēju virzīšanai, „stūrēšanai” 
– pareizas kontaktpersonas izvēle 
– piemērota piedāvājuma izvēle 
– piemērotākā pārdošanas stila apspriešana 

Individuāla pārdevēju vadīšana un attīstība 
– kā noteikt pārdevēja stiprās un vājās puses 
– kopīga vizīte – pārdošanas stila koriģēšanai 
– pārdošanas sarunu analīze un attīstības mērķu noteikšana 

Kā nodrošināt pārdevēju komandas cīņas sparu 
– motivējošas un uzlādējošas sapulces 
– kā informāciju par produktu pasniegt pārdevējiem efektīvāk 
– metodes pārdevēju aktivizēšanai 

Pārdošanas vadītāja individuālās attīstības plāns


Norises datumi:

11. – 13. novembris (3 dienas), pasākumu vada Dzintars Koknēvičs