Rezultatīvas pārdošanas pārrunas / 210

Mērķis – Trenēt un attīstīt dažādu pārdošanas metožu meistarīgāku pielietošanu pārdošanas sarunās, lai panāktu sev labvēlīgāku sarunas rezultātu un pirkšanas lēmumu

Nozīmīgākās tēmas:

Pārdošanas metožu izvēle darbam ar klientu 
– sava pārrunu stila piemērošana konkrētam klientam 
– pārdošanas sarunu kritiskie momenti 
– veiksmīgu pārdošanas pārrunu piemēri 

Sagatavošanās pārdošanas sarunai
– iepriekšējās informācijas analīze 
– prezentācijas materiāls un tā lietošana sarunā 
– telefonsaruna vizītes ar klientu sarunāšanai 
– mērķu izvirzīšana sarunas panākumu nodrošināšanai 

Mērķtiecīga pārdošanas sarunas virzīšana 
– efektīva pārdošanas sarunas uzsākšana 
– metodes klienta situācijas noskaidrošanai 
– aktīva klausīšanās klienta vajadzību meistarīgākai aktualizēšanai 
– klienta uzmanības fokusēšanas pamatprincipi 
– klienta uzticību graujošu faktoru novēršana 

Uz klientu orientētas argumentācijas uzlabošana 
– DAPA metode sava piedāvājuma argumentēšanai 
– ar klienta vajadzībām pamatotu argumentu pielietošana 
– argumentācijas prasmju uzlabošana 

Klienta pretestības pārvarēšana ceļā uz pirkšanas lēmumu
– lēmumu pieņemšanas procesa izpratne un ietekmēšana 
– iebildumu izskatīšana un “iznīcināšana” 
– idejas sarunu mērķtiecīgākai vadīšanai 

Pārdošanas prasmju pilnveidošanas plāns


Tuvākie semināri:

23. – 25. septembris (3 dienas), pasākumu vadīs Arvils Stikuts