Efektīva vadības stila izvēle / MI-Lead

Mērķis ir ļaujot vadītājiem eksperimentēt ar dažādu vadības stilu pielietošanu, palīdzēt izvēlēties efektīvāko veidu dažādu darbinieku vadīšanai

Sagatavošanās – Pirms semināra tiek veikti dalībnieka vadības situāciju novērtējumi, kurus veic: a) pats dalībnieks; b) vairāki padotie darbinieki; c) tiešais vadītājs 

Nozīmīgākās tēmas: 
Izmaiņas biznesa vidē 
– izmaiņas uzņēmumu darbībā un korporatīvajā kultūrā 
– pārmaiņas darbinieku domāšanā 
– Latvijas uzņēmumu vadītāju un darbinieku aptaujas rezultāti 
– nākotnes tendences līdera darbā 

Cilvēku vadību ietekmējošie faktori 
– līdera loma augstāku rezultātu sasniegšanā 
– darbinieka vajadzība pēc vadības 
– vadītāja un darbinieku personības 

Līdera iemaņu attīstības virzieni 
– kāpēc cilvēki seko līderim? 
– darbinieka personības novērtēšana 
– mērķu izvirzīšana – uzdevuma došana 
– darbinieku izpratne un vadīšana 

MI-Lead modelis efektīvākai vadības stila izvēlei 
– dalībnieka biežāk lietotais vadības stils 
– atšķirīgu vadības stilu raksturojums 
– savu darbinieku izvērtēšana optimālākā vadības stila noteikšanai 
– līdera lomas, vadot atšķirīgus darbiniekus 

Līdera motīvu ietekme uz efektivitāti 
– ar uzņēmumu un pašu vadītāju saistītie motīvi 
– ar konkrētu darbinieku saistītie motīvi 

Individuālais plāns līdera prasmju pilnveidošanai


Norises datumi:

9. – 11. oktobris (3 dienas), pasākumu vada Dzintars Koknēvičs