Augstākā pilotāža darījumu pārrunās / Nego

Mērķis – Trenēt un attīstīt pārrunu metožu efektīvāku pielietošanu biznesa pārrunās, lai panāktu sev vēlamos pārrunu rezultātus un vienotos par izdevīgākiem sadarbības nosacījumiem

Nozīmīgākās tēmas: 

Tipiskākie pārrunu neveiksmes iemesli 
– attieksmes nozīme pārrunās 
– kļūdas pārrunu koridora novērtēšanā 
– personīgā pārrunu profila izvērtēšana 

MI-Nego: Mērķtiecīgu pārrunu struktūra 
– izlūkošanas pamatprincipi vajadzīgās informācijas iegūšanai 
– savu interešu skaidra noteikšana 
– pārrunu partnera lemšanas stila izvērtēšana 
– maksimālo un minimālo mērķu definēšana 

Taktiskās pārrunu veikšanas metodes 
– partnera provocēšana uz piedāvājuma izteikšanu 
– psiholoģiskā spiediena izmantošana pārrunās 
– vienošanās fiksēšana, mainoties pārrunu nosacījumiem 

Pirkšanas pārrunu situāciju treniņš 
– atlaides apspriešana 
– savu prasību skaidra noteikšana 
– noteikumu izmaiņu pārliecinoša pieprasīšana 

Pārdošanas pārrunu situāciju treniņš 
– sava risinājuma pārliecinoša prezentēšana 
– pārākuma pār konkurentiem izcelšanas metodes 
– cenas apspriešanas pamatprincipi 

Kritiskās pārrunu situācijas 
– līguma laušanas pārrunas 
– sadarbības samazināšanas pārrunas 

Savu pārrunu prasmju pilnveidošanas plāns


Norises datumi:

22. – 24. maijs (3 dienas), pasākumu vada Dzintars Koknēvičs

25. – 27. novembris (3 dienas), pasākumu vada Dzintars Koknēvičs