Mērķtiecīgs darbs ar atslēgas klientiem / 412

Mērķis ir dot dalībniekiem metodes un instrumentus darba ar atslēgas klientiem plānošanai un veikšanai, veidojot konkrētai situācijai piemērotu sadarbības modeli

Nozīmīgākās tēmas: 

Lielo klientu menedžera loma un uzdevumi 
– darba ar atslēgas klientiem nozīmīgums 
– Key Account menedžera būtiskākie uzdevumi 
– sadarbības veicināšana sava uzņēmuma iekšienē 

MI-KAM modelis darbam ar atslēgas klientiem 
– kā atslēgas klienta biznesa potenciālu 
– atslēgas klientu izvēles pamatprincipi 
– sistēmas veidošana darbam ar atslēgas klientiem 

Būtiskā informācija svarīgāko klientu menedžeru darbā 
– globālās informācijas ietekme uz darbu ar atslēgas klientu
– metodes sava informētības līmeņa paaugstināšanai 
– kā izvērtēt sava uzņēmuma piedāvājuma atbilstību atslēgas klientam 

Ilgtermiņa plānošanas pamatprincipi 
– mērķu izvirzīšana darbam ar konkrētu atslēgas klientu 
– stratēģiju veidi darbā ar atslēgas klientiem 
– iespējas sadarbības ar nozīmīgu klientu padziļināšana 

Īstermiņa plāns darbam ar Key Account 
– gaismas signālu metodes pielietošana ikdienas situācijas novērtēšanai un taktikas izvēlei 
– sadarbības pasākumu ar atslēgas klientu plānošana 
– efektīva komunikācija un pārrunu process 

Plāns darbam ar atslēgas klientu (key account)


Norises datumi:

12. – 14. jūnijs (3 dienas), pasākumu vada Artūrs Pētersons