Veiksmīgs darbs ar svarīgākajiem klientiem / 412

Mērķis ir dot dalībniekiem metodes un instrumentus darba ar svarīgākajiem klientiem plānošanai un veikšanai, veidojot konkrētai situācijai piemērotu sadarbības modeli

Nozīmīgākās tēmas: 

Svarīgāko klientu menedžera loma un uzdevumi 
– darba ar svarīgākajiem klientiem nozīmīgums 
– Key Account menedžera būtiskākie uzdevumi 
– sadarbības veicināšana sava uzņēmuma iekšienē 

MI-KAM modelis darbam ar svarīgākajiem klientiem 
– kā apzināt svarīgāko klientu lomu uzņēmuma darbībā 
– svarīgāko klientu izvēles principi 
– sistēmas veidošana darbam ar svarīgākajiem klientiem 

Būtiskā informācija svarīgāko klientu menedžeru darbā 
– globālās informācijas nozīme 
– sava informētības līmeņa paaugstināšanas metodes 
– kā izvērtēt sava uzņēmuma piedāvājumu un klientu potenciālu 

Ilgtermiņa plānošanas pamatprincipi 
– mērķu izvirzīšana darbam ar konkrētu klientu 
– stratēģiju veidi, to izstrāde un pielietošana 
– sadarbības attīstība un padziļināšana 

Īstermiņa plāns darbam ar Key Account 
– efektīva komunikācija un pārrunu process 
– gaismas signālu metode ikdienas darbību noteikšanai 
– sadarbības pasākumu plānošana 

Plāns darbam ar nozīmīgu klientu (key account)


Norises datumi:

18. – 20. augusts (3 dienas), pasākumu vada Artūrs Pētersons