Biznesa vadības poligons un datorsimulācijas

Mercuri International pastiprināti pievērš uzmanību jaunāko tehnoloģiju pielietošanai uzņēmuma vadītāju un nozīmīgāko speciālistu attīstībā – Biznesa vadības datorsimulāciju izmantošana ir viens no veidiem, kā tehnoloģijas strādā mūsu klientu labā…

Kāpēc Biznesa vadības datorsimulācijas?

Mercuri International izmantotās biznesa vadības datorsimulācijas un biznesa poligoni ļauj vadītājiem un darbiniekiem savlaicīgi modelēt iespējamos notikumu attīstības scenārijus un būt gataviem situācijām, kad tās pienāks reālajā dzīvē…

Prasmīgu biznesa konsultantu vadītas, biznesa vadības simulācijas var palīdzēt jūsu darbiniekiem :

 • Labāk saskatīt biznesa sakarības starp aktivitāti un rezultātu
 • Precīzāk ieraudzīt savu šodienas lēmumu ietekmi uz uzņēmuma apgrozījumu un rentabilitāti
 • Novērtēt sistemātiska darba nepieciešamību, lai sasniegtu stratēģiskos ilgtermiņa mērķus
 • Ieraudzīt iemeslus, kādēļ pārdošanas kampaņa nesasniedz plānotos rezultātus
 • Attīstīt darbinieku prasmes reaģēt uz klientu iebildumiem mierīgāk, bet efektīvāk
 • Mērķtiecīgāk strādāt ar uzņēmuma nozīmīgākajiem klientiem

Biznesa vadības datorsimulācijas palīdz attīstīt dažāda līmeņa darbiniekus:

 • Uzņēmuma vadības komandas dalībniekus
 • Pārdošanas direktorus un vadītājus
 • Lielo klientu menedžerus
 • Iepirkumu speciālistus
 • Pārdošanas pārstāvjus

Biznesa vadības datorsimulācijas ir gan iedarbīgs, gan izklaidējošs veids, kā apgūt metodes mērķtiecīgākai lēmumu pieņemšanai vadībā un darbā ar klientiem. Iespēja savstarpēji sacensties par labāku rezultātu sasniegšanu, dažāda līmeņa darbinieku iesaistīšana un uzrādīto rezultātu salīdzināmība ir tie faktori, kas padara biznesa simulācijas par radošu un aizraujošu biznesa vadības prasmju apgūšanas veidu.

Lai uzlabotu sava uzņēmuma vadītāju un darbinieku lēmumu pieņemšanas efektivitāti, lūdzu, kontaktējaties ar Mercuri biznesa konsultantiem.