Pārliecinoša uzstāšanās / 250

Mērķis – Trenēt un attīstīt prezentēšanas prasmes, lai pārliecinošāk prezentētu savu uzņēmumu, ideju vai risinājumu un panāktu pārliecinošāku iespaidu uz klausītājiem

Būtiskākās tēmas:

Pārliecības izpausmes uzstājoties 
– pirmais iespaids un individualitāte 
– uztraukuma iemesli un iespējas tā novēršanai 
– stāja, kustības, žesti un mīmika

Balss izmantošana 
– runas skaidrība un artikulācija 
– runas daudzveidība, uzsvari un tēlainība

Klausītāju uzmanības piesaistīšana 
– kā nodrošināt saikni ar klausītājiem un aktivizēt tos 
– kā efektīvi vadīt diskusiju 
– kā veidot personisku kontaktu ar dalībniekiem

Dažādi prezentāciju veidi 
– uz pārdošanu orientēta uzstāšanās 
– neformāla un svinīga uzstāšanās 
– preces vai risinājuma prezentācija 
– uzņēmuma prezentācija

Sagatavošanās veiksmīgai savas idejas prezentēšanai 
– sagatavošanās un treniņš 
– uzstāšanās plāns 
– palīglīdzekļu izmantošana

Savu prezentācijas prasmju attīstība 
– uzstāšanās stipro un vājo pušu izvērtēšana 
– savu “trumpju” izmantošana 
– uzstāšanās stila izkopšana

Personīgās attīstības plāns prezentēšanas prasmju pilnveidošanai


Norises datumi:

8. – 10. maijs (3 dienas), pasākumu vada Artūrs Pētersons