Attālināta Pārdošana: MI-Remote Selling

Laikā, kad klientus arvien grūtāk sasniegt klātienē, darbinieku meistarība Attālinātā Pārdošanā kļūst par izšķirošu veiksmes faktoru biznesā!

Dzintars Koknēvičs, Mercuri International

Ir pagājis zināms laiks, kopš Latvijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, kas radīja saspringtu situāciju daudzu uzņēmumu darbībā. Klienti, kuri vairs nav tik atvērti kontaktiem klātienē… Darbinieki, kuru ikdienas darba uzdevumi mainās… Ierastie pārdošanas kanāli, kuru efektivitāte samazinās…

Uz pārmaiņām darbinieki mēdz reaģēt dažādi, tomēr vairumam no cilvēkiem reakcija uz pārmaiņām mēdz būt neproduktīva. Tādēļ vadītājiem ir noderīgi atpazīt darbinieku reakcijas un prast mērķtiecīgi rīkoties, lai palīdzētu darbiniekiem apgūt vajadzīgās iemaņas.

Lai sniegtu vērtīgu atbalstu uzņēmumiem, Mercuri International ir sagatavojis virkni ar efektīviem risinājumiem attālināta darba ar klientiem mērķtiecīgākai organizēšanai un veikšanai.

Zemāk pieejama papildus informācija par vērtīgiem instrumentiem Attālinātās pārdošanas efektivitātes paaugstināšanai.

Praktisks atbalsts Attālinātā pārdošanā

Ieteikumi digitāla kontakta vadīšanai

Uzlabo savu komunikācijas stilu

Lai Attālināta Pārdošana būtu efektīva, ir vairākas jomas, kurām pievērst uzmanību.

Tehnoloģiskie risinājumi attālinātai komunikācijai, kuri palīdz veidot plašāku komunikāciju kanālu, ir lielisks nodrošinājums komunikācijas kvalitātes uzlabošanai.

Ja klātienes tikšanos laikā pārdevējam bija pieejami gan vārdi, gan skaņa, gan arī bilde, tad arī attālināti pārdodot jācenšas nodrošināt plašāks komunikāciju kanāls.

Pārdošanas instrumenti attālināti pārdodot ir speciāli jāpielāgo izvēlētajam komunikāciju kanālam, tādēļ satura veidotāji un mārketinga nodaļa var sniegt vērtīgu atbalstu pārdošanas darbiniekiem.

Prezentācijas, produktu video-demonstrācijas, rakstiska piedāvājuma formas, kuras optimizētas Attālinātai Pārdošanai, daudz jaudīgāk palīdz pārliecināt klientus par piedāvājuma noderīgumu

Sistēma darbam ar klientiem (CRM) palīdz pārdevējiem un klientu apkalpošanas darbiniekiem mērķtiecīgāk un pro-aktīvāk veikt darbu ar klientiem.

Attālinātai Pārdošanai noderīga sistēma ļauj savlaicīgi pamanīt klientu intereses signālus, ātri noskaidrot sadarbības potenciālu un mērķtiecīgi paveikt kontaktus ar klientu, lai panāktu pirkumu.

Darbinieku meistarība ir izšķirošs faktors labu Attālinātās Pārdošanas rezultātu sasniegšanai, it sevišķi situācijās, kad klienti ir maz-ieinteresēti jaunu darījumu slēgšanā vai atsakās no esošās sadarbības.

Lai apgūtu Attālinātas Pārdošanas prasmes un uzlabotu darbinieku efektivitāti kontaktos ar klientiem, ir lietderīgi sniegt darbiniekiem atbalstu Attālinātas Pārdošanas prasmju slīpēšanā.

MI-Remote Selling

Attālinātas pārdošanas meistarība

Kādas iemaņas varētu uzlabot attālināti…