Risinājumu konsultējoša pārdošana / CS

Mērķis ir attīstīt, uzlabot dalībnieku prasmes konkurences situācijā veiksmīgāk uztaustīt klienta patiesās vajadzības, lai parādītu sava risinājuma pārākumu pār konkurentu piedāvājumu

Nozīmīgākās tēmas: 

Izmaiņas klientu rīcībā, izvēloties piegādātājus 
– kā klienti izvēlas piegādātāju nozīmīgiem risinājumiem 
– Differentiated Selling pieeja darbam ar klientu 
– efektīvāku pārdošanas metožu nepieciešamība 

Konsultējošas pārdošanas pamatprincipi 
– piemērotas kontaktpersonas izvēle konsultējošai pārdošanai 
– klienta akcepti un lēmumi, sadarbības panākšanai 
– MI-CONSULT modelis 

Uzticības un cieņas iemantošana 
– sava uzņēmuma veiksmīga pozicionēšana 
– nozares aktualitāšu un klienta publiskās informācijas pielietošana 

Lēmējpersonas mērķu noskaidrošana un vajadzību aktualizēšana 
– kā pamudināt klientu sniegt vajadzīgo informāciju 
– metodes klienta lēmējpersonu biznesa mērķu un prioritāšu izpratnei 
– biznesa vajadzību un personisko motīvu izlūkošana 
– FOCA pieeja klienta vajadzību fokusēšanai 
– jautājumu izmantošana problēmu un to cēloņu precizēšanai 

Sava risinājuma lobēšana un klienta pārliecināšana 
– sava risinājuma unikālo konkurences priekšrocību noteikšana 
– metodes konkurentu piedāvājuma nozīmīguma samazināšanai 
– klienta iebildumu pārfrāzēšana, lai panāktu pozitīvu lēmumu 
– darījuma termiņa un sadarbības noteikumu fiksēšana

Individuālais plāns konsultējošās pārdošanas prasmju pilnveidošanai