Pārdošanas vadības efektivitātes paaugstināšana

Kāpēc pārdošanas vadības efektivitātes paaugstināšana dod lielisku atdevi biznesam?

  • Tas atļauj novērtēt, cik efektīvi strādā pārdošanas vadītāji
  • Tas ļauj skaidrāk ieraudzīt talantīgākos un veiksmīgākos pārdošanas vadītājus
  • Tas ļauj precīzāk lemt par vajadzīgajiem soļiem atsevišķu vadītāju attīstībā
  • Tas nodrošina, ka pārdošanas vadītāji mērķtiecīgāk vada un kontrolē pārdošanas komandas sniegumu

Kā Mercuri risinājumi noder šī uzdevuma sasniegšanai?

  • Nomērot katra pārdošanas vadītāja efektivitāti
  • Prognozējot vadītāja efektivitātes izmaiņas un to saistību ar gaidāmajiem pārdošanas rezultātiem
  • Atrodot neefektivitātes iemeslus vadītāju ikdienas darbā
  • Izveidojot modeli mērķtiecīgai pārdošanas vadībai un rezultātu prognozēšanai
  • Attīstot pārdošanas vadītāju prasmes un iemaņas pārdošanas plānošanā