Klientu apmierinātības novērtēšana | Vilomix Baltic

SIA Vilomix Baltic specializējas minerālbarību un premiksu ražošanā produktīvajiem dzīvniekiem savā ražotnē Tukuma novadā, pēdējos gados attīstot arī gatavās barības ražošanu mīļdzīvniekiem. 

Nozīmīgākā klientu grupa ir lauksaimniecības uzņēmumi – piena un gaļas ražotāji, kuriem ir iespēja pasūtīt tieši savas saimniecības ganāmpulkam vajadzīgo individualizēto minerālbarības risinājumu.

Vilomix Baltic komanda mērķtiecīgi strādā, lai klienti varētu ražot lauksaimniecības produkciju efektīvāk un veiksmīgi konkurēt ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā tirgū.

Tādēļ regulāri tiek novērtēta klientu lojalitāte, noskaidrojot klientu apmierinātību un apkopojot idejas Vilomix Baltic darbības pilnveidošanai, lai sniegtu klientiem augstāku pievienoto vērtību.

Sadarbībā ar Mercuri, Vilomix organizēja klientu digitālu aptauju, lūdzot novērtēt gan produkcijas kvalitāti, gan darbinieku kompetences, gan arī informācijas apriti.

Aptaujas rezultāti parādīja, ka iepriekšējo 3 gadu laikā klientu apmierinātība ar sadarbību ir būtiski pieaugusi – Net Promoters Score pieaugot no 17 līdz 48 punktiem.

Faktiski visās jomās ir vērojams klientu apmierinātības pieaugums. Sevišķi augstu ir novērtēta: Vilomix darbinieku laipnība komunikācijā ar klientiem, Skaidri saprotamie sadarbības noteikumi un Precizitāte kravas pavaddokumentu noformēšanā.

“Izvērtējot iepriekšējās aptaujas rezultātus, klientu sniegtās atbildes un ierosinājumus – mums bija lieliska iespēja vēl labāk izprast klientu vajadzības un nospraust galvenās vadlīnijas turpmākam darbam ar klientiem. Ir skaidrs, ka mums ir vēl kur augt un attīstīties savu klientu apmierinātības ziņā, tāpēc mums ir ļoti svarīga jebkura klientu atsauksme arī turpmāk”, tā klientu apmierinātības pieaugumu skaidro Vilomix Baltic vadītāja Teiksma Eklona.

“Organizējot aptauju, man bija liels gandarījums vērot to, ar kādu atbildības sajūtu uzņēmuma vadība iesaistījās aptaujas jautājumu formulēšanā un cik aktīvi pārdošanas komanda darbojās, izvērtējot klientu sniegtās atbildes,” sadarbību vērtē Mercuri International vadītājs Dzintars Koknēvičs. 

“Rekomendēju arī citiem uzņēmumiem, kuriem ir būtiski nodrošināt saviem klientiem augsta līmeņa apkalpošanu, regulāri veikt savu klientu apmierinātības un lojalitātes novērtēšanu!” turpina Dz. Koknēvičs

Uz Vilomix mājas lapu